Ừ! Monk nói đúng rồi, có cho tiền anh bảy bây giờ cũng không dám.

Tôi Chưa Già! Đừng Hòng Mơ Phở

Chưa già, tôi đây chưa già
Còn năm ba món cơm nhà...thì ông

Đừng hàng quán phở nghe không
Cô ba, cô sáu đừng hòng kéo lôi
Đừng trà với rượu! Dĩa mồi
Tái, nạm, gân, sách ra ngồi mà thơ

Chưa già, tôi đây bàn cờ
Hai bên bày cuộc qua bờ thắng thua


Bà Hùm Quận Sáu của anh bảy có nói " Chừng nào ông thắng được tui...thì lúc đó cho ông xơi phở mặc tình đấy. " Monk ạ; khà khà.

Thân,

Anh Bảy

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả