Mấy ngày qua trời Cali nắng lại về sau những tháng mưa bão làm nhị tôi nhớ tháng ba bên nhà thủa nào quá các Bạn Ta ơi.


Tháng Ba Đã Hạ


Tháng ba trời xuân vãng
Hạ hồng tia nắng mai
Không màu sương khói sáng
Cỏ vườn ngang cánh vai


Hoa đã cành hoa sắc
Nhè nhẹ hương lối hương
Yến oanh ngoài khoan nhặt
Âm hòa hiên gió vương


Tháng ba vần chữ hạ
Câu phượng vĩ bên đường
Trắng tà hây hây má
Ai chân guốc lên trường


Em qua...hồn tôi theo


Ông theo em cả một đoạn đường dài sao không nói gì cả vây...hay ông câm chăng??? Khà khà.


Thân,


Lão Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả