Vào thơ ghẹo Bà Chị Xóm Đình Tôi mới được, mời.


Bên Bờ Xoã Tóc Đợi Ai!!!


Bên bờ sông xoã tóc
Ai đứng chờ đợi ai
Bóng đò ngang đò dọc
Không dừng! Lệ nhỏ vai

Người năm nào bỏ bến
Dòng ra con nước trôi
Chiều xuân người không đến
Mình em! Tê tái môi

Bên bờ sông tóc xoã
Ngày đi tia nắng phai
Đò qua từng chiếc bỏ
Khoang đầy! Đâu bóng ai

Chân về...đường sao xa


Giời ạ! Người ta đi đã mấy chục năm rồi, đứng chờ chi mãi thế này hả Bà Chị Xóm Đình Tôi??? Khà khà.

Thân,

Đứa Em Xóm Kèn

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả