Có tâm sự hả Bạn Hiền...nhớ người xưa chăng???

Đêm Tháng Tư! Mưa Sài Gòn

Đêm Tháng Tư! Mưa Sài Gòn
Giọt sa trên mái giọt tròn hiên rơi

Lòng này nhớ quá ai ơi
Nhớ mây cố quận nhớ trời Kiên Giang
Em buồn! Chợt nhớ thương chàng
Nhớ xưa áo trắng bên đàng có nhau

Đêm Tháng Tư! Tiếng mưa rào
Hạt rơi tí tách bay vào mắt cay


Bớ làng! Nhỏ Huệ nhớ người xưa ngồi bên hiên khóc trắng đêm mưa kìa làng ơi; khà khà.

Thân,

Lão Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả