PHẠM KHANG

NGHĨ VỀ “LUẬT YÊU THƯƠNG” CỦA CHÚA GIÊ-SU TRONG TÂN ƯỚC

Ảnh động

Chúa Giê –su truyền rằng: “Các con hãy thương nhau như Ta đã yêu các con. Chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình”.

Câu truyền dạy của Ngài thật hay và ý nghĩa. Nhân loại đã đi qua biết bao đau khổ; cái cúi mặt của sự phản bội lừa thầy phản bạn vẫn còn và nỗi đau trần thế luôn nhức nhối khiến cho Phật giáo cũng phải thốt lên với tên BỂ KHỔ.

Mã Giám Sinh mua Kiều đem bán vào nhà thổ…Thúc Sinh thương yêu nàng nhưng không thoát được cái bóng của Hoạn Thư…Rồi đến lượt nàng Kiều cả tin Hồ Tôn Hiến mà dẫn đến cái chết đứng của Từ Hải…Chao ôi vì lợi danh, bạc vàng, gái đẹp mà Cao Ngọc Lễ đã dẫn quân Pháp đến bắt người thầy giáo khả kính và anh hùng là Tống Duy Tân…Thế mới thấy LUẬT YÊU THƯƠNG của Chúa Giê –su thật ý nghĩa và luôn mang tính thời sự của bao đời…

Gửi tới các bạn của tôi bài thơ vui…

ĐỐI THOẠI BA NGÔI

Khung tranh nói với bướm rằng
Ngươi đẹp thế e rằng ta chết mất
Con bướm nói với khung tranh rằng
Ta đẹp nhưng chỉ là tưởng tượng

Phấn son nói với người đẹp rằng
Lộng lẫy như ngươi làm ta ngu muội
Người đẹp nói với phấn son rằng
Ngươi sẽ là những gì ta còn lại

Cái thiện nói với cái ác rằng
Đau khổ của ta từ ngươi mà đến
Cái ác nói với cái thiện rằng
Ngươi là cái ơn mà ta không trả được…

PK…

Ảnh

Ảnh động

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả