Nghe Bạn Hiền Tui hát, vào thơ...


Con Thuyền Không Bến

Một con thuyền, trong đêm sương
Về đâu! Ai biết mười phương bến bờ

Sau lưng khói nhạt trăng tơ
Vàng trôi làn biếc...lững lờ thuyền trôi
Thu nay đã mấy thu rồi
Mấy thu gió đã qua đồi heo may
Vi vu lá, xạc xào cây
Phong xưa rụng kín lối gầy cỏ khô
Người giờ mô, người về mô
Cho ta chén rượu quỳnh hồ đầy vơi
Cho ta sầu chất ngất trời
Tái tê dạ khóc cảnh đời cách chia

Một con thuyền, trong đêm khuya
Về đâu! Bờ bến xa lìa...về đâu

Thơ xong ngồi khóc một mình, buồn quá đi Huệ ơi là Huệ.

Thân,

Lão Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả