Nhìn hình này, vào ghẹo Nga Tế Dân chơi.


Ới Người Trong Ảnh Kia Ơi

Ới người! Người trong ảnh
Áo cam kia đấy ơi
Hoàng-bạch hoa đang nhánh
Ra ngoài đây dạo chơi

Cùng tôi xuống phố nào
Song song bước thấp cao
Tiếng cà kê...ghé quán
Tay mở cửa chân vào

Mời cô chén rượu môi
Nhấp một hớp cạn rồi
Nghe vần âm thơ kể
Chuyện đường trên dưới thôi

Xưa cô tà lụa áo
Nữ sinh trắng vạt bay
Xưa tôi nhìn chân sáo
Lòng đê mê...đắm say

Ới này cô áo cam
Trong ảnh...tiên giáng phàm!!!
Hoàng-bạch hoa bất sánh
Hương sắc màu lụa cam

Ới cô cười! Chết tôi


Ông ngày xưa nhát gái có tiếng ở Rạch Giá này à nghe ông thần say! Tôi đường Đinh Tiên Hoàng, ông đường Hoàng Diệu hai buổi đi về đụng đầu nhau...mà ông chỉ nhìn chứ chẳng dám " Ới " tiếng nào, thấy ghét; khà khà.

Thân,

Lão Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả