Hôm nay được mùa lục bát, nhị ca thơ thêm bài nữa nghe Nga Muội.

Hoa Trổ Tường Nàng


Ô hay! Tường trổ hoa vàng
Lá kia nhánh tím...nhà nàng Khánh Nga


Nhà nàng chung vách nhà ta
Sao hoa chẳng nở đây mà tường đây
Rong rêu mãi bám xanh dày
Lổ loang phiến đá bên này thế ư
Nên vần chữ nỗi tương tư
Nên âm tiếng nỗi lòng ừ nhớ thương
Hoa vàng bên ấy đêm hương
Ngày khoe cánh sắc lưng tường vàng hoa


Ta, cô chung một vách nhà
Lá bên cô tím...ta là rêu xanh


Giời ạ! Sao bất công thế này hỡi Ông??? Khà khà.


Thân,


Nhị Ca


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả