Sau khi đọc bài của bác Sĩ vừa chuyển đăng trên Facebook, nhị tôi vào mượn hình mà thơ nghe Bác.


Nhăt Đóa Yêu Thương

Ừ! Em hãy nhặt đóa hoa
Yêu thương ai bỏ về ta cắm bình
Về ta hương sắc hoa xinh
Thưởng cành với cánh sen tinh khiết màu


Hồng như nhịp đập tim mau
Trăm dòng máu đỏ lìa nhau...tụ về
Dòng sau, dòng trước đề huề
Dưới, trên nhiều, ít hả hê nghĩa tình


Ừ! Em nhặt đóa hoa xinh
Về tay tẩy bụi...sen tinh khiết màu
Ta và vật thể cận nhau
Lòng trân trọng kẻo lòng đau! Xác tànChúc bác Sĩ có một cuối tuần 4th of July vui và hạnh phúc với những gì mình đang có trong tay....dù cuộc đời này đã không như là mơ nghe Bác.


Thân,


Lão Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả