Nhị em vào lục bát " Bảy Cái Chân " tiếp cho vui tiệc Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang Boston 2017 nghe chị Huệ, mời.

Ối Giời (2)

Bảy cái chân rượt...ối giời
Mười bốn chiếc guốc liệng thời đầu u


Mỹ nhân Rạch Giá dập trù
Thơ tôi nó té lăn cù ra sân
Thơ sứt trán, thơ bầm thân
Thơ hoi hóp, thơ thất thần...thơ run


Bảy cái chân đạp...nhập chung
Còn bảy chân đá! Thét lùng bùng taiNhị em không đi dự chuyến này, nếu có đi...đâu dám thơ thế chị Huệ!!! Khà khà.


Thân,


Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả