" Sầu Dạ Cổ, Khúc Ly Tao " thật là tuyệt tác à nghe chị Hà Mỹ Nhân.


Dạ Cổ Khóc Ly Tao

Âm Dạ Cổ! Khóc Ly Tao
Dây tơ sáu nhịp đàn cao vút đàn
Thơ ba trăm bảy mươi hàng
Khuất Bình câu chữ vãn than nỗi mình

Nhị tôi vào mượn ý thơ của chị Mỹ Nhân mà hoạ bốn câu; chúc Chị luôn vui nghe.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả