Tối qua làm bài " Áo Tím Và Vàng Hạ Hoa " tặng Mi trước khi đi ngủ! Đã vái thầm là áo tím của Mi và hoa vàng đừng theo nhị ca vào mộng, nên trời cũng chìều lòng người say...cho nhị ca thức sáng đêm với bàu và chung khỏi mộng cùng mơ Nga Muội ơi.


Ta Say Hương Sắc Đời

Khấn áo tím, hoa vàng
Đừng theo ta vào mộng
Nên trời gió, trăng vàng
Hiên nhà năm canh trống

Ngồi rượu suốt năm canh
Hoàng hạ hoa hương cành
Với tà cô áo tím
Bên đường, dưới nắng hanh

Ta say hương sắc đời


Khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả