Thanh Trắc Nguyễn Văn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Giới thiệu tập thơ GIỌT LỆ TRĂNG

Xin giới thiệu tập thơ Giọt Lệ Trăng

Tập thơ do NXB Văn Nghệ cấp phép và ấn hành năm 2010.

Đây là tập thơ riêng thứ năm của Thanh Trắc Nguyễn Văn.


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả