Nghe hai Cô xem bói hay lắm, quỷ thần còn phải phục tài nói bóng ra ma, nói hình ra thánh nên nhị tôi đến đây xem thử một lần coi thế nào...xin cho hỏi tiền bói bao nhiêu một quẻ vậy hai cô áo Đỏ-Đen???

Hai Cô Áo Đỏ Đen Xem Bói


Hai cô xem bói bao nhiêu
Một quẻ! xin hỏi ít nhiều đặng lo


Vay mà biết vận đói-no
Say-tỉnh hầu liệu tính bò hay đi
Duyên-nợ hạnh phúc, sầu bi
Hiền-dữ nội tướng, mấy dì trẻ tôi!!!


Hai cô bói một quẻ coi
Nếu mà nói trúng...tôi rồi tiền trao


Bớ mã tà! Hai cô áo đen áo đỏ, thầy bói ra ma, chưa xem quẻ đã tay giật tiền nhị tôi mà dông rồi mã tà ơi; khà khà.


Thân,


Lão Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả