Nu*o*'c Ma('t Bao Gio+` Cu~ng Ma(.n

Anh kho'c. -Da`n o^ng kho'c tro^ng to^.i la('m. Hai tay anh bu*ng la^'y ma(.t nhu* muo^'n cha(.n la.i hai do`ng nu*o*'c ma('t -dang xo^'i xa? tuo^n ra. Chie^`u nay anh uo^'ng ru*o*.u cu`ng -da'm ba.n be` cu~, uo^'ng ra^'t nhie^`u. Ba^y gio*` khi ta^'t ca? cu`ng ra ve^` he^'t chi? co`n la.i mi`nh anh va` to^i. Anh bo^~ng tro*? tha`nh mo^.t con ngu*o*`i kha'c...La` -da`n o^ng, le~ ra to^i kho^ng -du*o*.c to? ra ye^'u -duo^'i nhu* the^' na`y. To^i -da~ tu*`ng kho'c vi` mo^.t ngu*o*`i con ga'i na`o -da^u. Nhu*ng ho^m nay, ca^u no'i -du`a cu?a em la`m to^i buo^`n qu'a.

Em! Hi`nh nhu* chu*a bao gio*` em thu*.c su*. ye^u to^i? Hi`nh nhu* trong ky' u*'c cu?a em chi? -da^`y a('p mo^.t hi`nh a?nh, -do' la` hi`nh a?nh cu?a Bie^n! To^i nho*' nhu* in nhu*~ng ngo'ng tro^ng kha('c khoa?i cu?a em nga`y xu*a, to^i bie^'t nhu*~ng nhi.p tim em -da~ -da^.p cho ngu*o*`i ta say me^ nhu* the^' na`o. To^i chi? la` ngu*o*`i -de^'n sau, chi? la` mo^.t con -do` ngang giu'p em qua -du*o*`ng, trong lu'c em -di ti`m nhu*~ng gi` em -da'nh ma^'t nga`y xu*a. To^i vo^ nghi~a qu'a. Va^ng, khi em co`n -dau kho^? vi` ngu*o*`i ta, thi` to^i co`n la` ngu*o*`i thu*`a tre^n the^' gian na`y!
Tho^i em cu*' -di ve^` -di. -Du*`ng an u?i to^i! Ve^`-di! Xin em ha~y -de^? ma(.c to^i mo^.t mi`nh!


To^i ve^` la`m sao -du*o*.c. Ca? ngu*o*`i anh -dang ru.c xuo^'ng. Vi` ru*o*.u? Hay vi` no^~i -dau kho^?ng lo^` -dang -de` na(.ng le^n vai anh? Hai tay anh o^m cha(.t la^'y khuo^n ma(.t ru'm ro' -de^? che ki'n nhu*~ng gio.t nu*o*'c ma('t kho^ng cho to^i nhi`n tha^'y. Bie^'t la`m sao -du*o*.c ba^y gio*`. To^i kho^ng the^? thanh minh.
Bo*?i chu'ng to^i -da~ co' chung vo*'i nhau nhie^`u ky? nie^.m qu'a. Bo*?i anh chi'nh la` ngu*o*`i ba.n trai tha^n nha^'t cu?a to^i. Anh la` ngu*o*`i chu*'ng kie^'n tu*`ng bu*o*'c cha^n nga^.p ngu*`ng tra('c tro*? cu?a Bie^n va` to^i...
Anh! To^i co' lo^~i u* khi -da~ ye^u Bie^n?


Nga`y xu*a, to^i hay -di cu`ng Bie^n -de^'n tha(m em. A^'n tu*o*.ng -da^`u tie^n ve^` em chu*a la`m to^i choa'ng va'ng. To^i chi? coi em nhu* -du*'a em ga'i u't cu?a mi`nh. Khi ca? nho'm -di cho*i, em toa`n -do`i ngo^`i xe to^i, -do`i -di ca.nh to^i va` no'i chuye^.n vo*'i to^i. Cha('c con ga'i va^~n thu*o*`ng hay -do?nh -da?nh nhu* the^', cu*' ho*i giu*~ mo^.t khoa?ng ca'ch tru*o*'c -do^'i tu*o*.ng cu?a mi`nh,
chi? tha^n thie^'t -do^'i vo*'i ngu*o*`i con trai na`o ma` ca'c na`ng ca?m tha^'y an toa`n.
Nhu*ng ti`nh ye^u tha'nh thie^.n ma` em da`nh cho ca^.u ba.n la`m to^i nga.c nhie^n. To^i bie^'t Bie^n la` mo^.t tha(`ng ba.n ra^'t to^'t. The^' nhu*ng no' la.i la` mo^.t ngu*o*`i ye^u ta`n nha^~n nha^'t. No' la`m em quay qua('t. To^i bu*.c vo*'i Bie^n. Va` cu*' tu*` tu*` thu*o*ng em lu'c na`o cha(?ng ro~.


To^i ngay` a^'y coi Bie^n nhu* tha^`n tu*o*.ng. Khi Bie^n -do^.t ngo^.t chia tay, to^i -da~ ngo* nga^?n suo^'t mo^.t tho*`i gian da`i. anh luo^n o*? be^n to^i, cha(m chu't sa(n so'c to^i, ta^.n ti`nh giu'p to^i -di ti`m bie^n. Anh -du*a to^i to*'i ta^'t ca? mo.i no*i ma` hy vo.ng co' the^? bie^'t tin Bie^n. Nhu*ng tha'ng va` ma(m cu*' tro^i qua...
Ma?i mie^'t vu`ng va^~y trong ca'i bie^?n -dau kho^? cu`ng cu*.c tu*. ve~ ra, la`m to^i me^.t mo?i u me^. -Do^i lu'c, to^i mo* ho^` ca?m tha^'y co' mo^.t -die^`u gi` la` la. no*i anh. Nhu*ng to^i ga.t -di. Anh va` ngu*o*`i ta la` ba.n tha^n co* ma`.


Be^n ve? ye^'u o*'t, mong manh -de^'n to^.i nghie^.p cu?a em, to^i ca?m tha^'y mi`nh lo*'n lao ho*n. To^i u*o*'c ao mi`nh -du*o*.c xo'a bo*'t nhu*~ng -dau kho^? ma` em -da~ pha?i chi.u -du*.ng tu*` ba.n to^i. To^i muo^'n -du*o*.c o^m em va`o lo`ng, -dem em -de^'n mo^.t mie^`n ha.nh phu'c trong qua~ng -do*`i co`n la.i cu?a em.


-Do' la` nga`y cuo^'i thu. Tro*`i -da^'t co`n -dang du`ng da(`ng tru*o*'c phu't giao mu`a. Anh no'i vo*'i to^i ve^` nhu*~ng -die^`u -da~ chi'n muo^`i trong anh. Anh kho^ng no'i ve^` ti`nh ye^u, chi? no'i ve^` su*. san se?, su*. tho^ng ca?m, ve^` u*o*'c mong -du*o*.c che cho*?. To^i bo^'i ro^'i vo^ cu`ng.
Anh ca^`m tay to^i. To^i gia^.t mi`nh. Gio.t nu*o*'c ma('t sa('p tra`o qua bo*`i mi bo^~ng -do^.t ngo^.t du*`ng la.i. To^i kho^ng the^? die^~n -da.t -du*o*.c he^'t ca?m xu'c cu?a mi`nh khi a^'y. Chi? bie^'t ra(`ng, la^u nay to^i -da~ ra^'t quen -de^? anh na('m tay da('t qua nhu*~ng ba^.c -da' cheo leo, hoa(.c -du*o*.c anh be^' bo^`ng tu*` tre^n xe xuo^'ng. Nhu*ng to^i chu*a tu*`ng bao gio*` chua^?n bi. -de^? cho anh na^ng niu ba`n tay mi`nh ba(`ng ca'i ve? run ra^?y ra^'t -da`n o^ng nhu* the^' na`y. To^i ru.t pha('t tay la.i va` cha.y hu't ve^` pho`ng. Mo^.t mi`nh anh -du*'ng la.i no*i sa^n tru*o*`ng. Mo^.t mi`nh...
Hi`nh nhu* -die^`u ta kho^ng ngo*` nha^'t la.i thu*o*`ng xa?y ra, va` -de^'n va`o nhu*~ng ti`nh ca?nh tro*' tre^u nha^'t. -Do' la` khoa?nh kha('c Bie^n quay tro*? la.i. Bie^n no'i: "Anh va^~n ye^u em!". Chi? va^.y. To^i im la(.ng kho'c tre^n vai ngu*o*`i ta, va` chue^'nh choa'ng bu*o*'c tie^'p con -du*o*`ng dang do*~ cu~. Vi` ti`nh ye^u cha(ng? Kho^ng, co' le~ chi? vi` qua'n ti'nh, chi? vi` tho'i quen cu~ cu?a tra'i tim mi`nh ma` to^i chu*a no*~ thay -do^?i.


Bie^n ve^`. -Do^.t ngo^.t -de^'n cay -da('ng. Cuo^.c ha`nh tri`nh mie^.t ma`i suo^'t ma^'y na(m ro`ng -da~ -du*a to^i -de^'n vi. tri' ngu*o*`i thu*' ba vo^ duye^n nha^'t.
To^i bo^~ng tha^'y thu` mi`nh, ca(m thu` tha(`ng ba.n tha^n cu?a mi`nh, thu` ngu*o*`i to^i ye^u la^~n ca'i ma?nh -da^'t -da^`y a('p nhu*~ng ky? nie^.m tra'i ngang. To^i bo? vie^.c, xo^'c ba lo^ le^n vai, le^n -du*o*`ng -di ti`m mo^.t su*. que^n la~ng.


Mo^.t tua^`n sau to^i mo*'i bie^'t anh -da~ ra -di. Anh nghi~ bo? to^i la.i o*? Ha` No6.i mo^.t mi`nh be^n ngu*o*`i ta la` to^i se~ ha.nh phu'c u*? To^i kho^ng da'm kho'c, ca?m tha^'y day du*'t nhu* ngu*o*`i co' lo^~i, ma` la.i to^.i nghie^.p nhu* la` na.n nha^n. Anh -di, to^i mo*'i ba`ng hoa`ng nha^.n ra mi`nh thie^'u hu.t va` ma^'t ma't nhie^`u qu'a. Co' le~ kho^ng pha?i la` ti`nh ye^u, nhu*ng anh tha^.t su*. la` cho^~ du*.a vu*~ng cha('c nha^'t, bi`nh ye^n nha^'t cu?a cuo^.c -do*`i to^i. Ha` No^.i bo^~ng tro*? ne^n be' nho? -de^'n no^~i kho^ng the^? ti`m ra no*i na`o -de^? gia^'u ki'n -du*o*.c no^~i nho*' anh. Bie^n thi` ca`ng nga`y ca`ng thay -do^?i. Anh a^'y suo^'t nga`y lo sa(n cho -du*o*.c tha^.t nhie^`u tie^`n, va` la(.ng le~ xa da^`n to^i. To^i kho^ng ni'u ke'o. Chi? tha^`m nghi~: va^.y la` he^'t ta^'t ca?!
To^i ra -di. Vo^ -di.nh. Kho^ng nha^.n ra mi`nh -dang bu*o*'c theo da^'u cha^n anh mo^.t ca'ch vo^ thu*'c. To*'i Nha Trang, bie^?n -da~ ni'u to^i la.i. To^i ba(`ng lo`ng ye^u ma`u xanh ngu't ma('t cu?a bie^?n, ba(`ng lo`ng so^'ng mo^.t cuo^.c -do*`i nha`n nha.t vo^ vi. o*? no*i na`y.


To^i -da^u da'm hy vo.ng, chi? mong, ra^'t mong co' mo^.t nga`y na`o -do' ga(.p la.i em. Tra'i -da^'t co' tro`n kho^ng? Hay la` ta.i o^ng Tro*`i -da~ -do^.ng lo`ng tru*o*'c hai ke? co^ -do*n na`y? To^i -de^'n tha`nh pho^' bie^?n co^ng ta'c. Va` ba^'t ngo*` tro^ng tha^'y em!
Hai -du*'a -du*'ng su*~ng la.i, kho^ng no'i -du*o*.c ca^u na`o. To^i ke'o em va`o qua'n gia?i kha't. Ca? hai cu`ng la(.ng le~ nhi`n tu*`ng gio.t ca` phe^ ro*'t ti' ta'ch ro^`i cu`ng -du*'ng le^n, -de^? ma(.c cho co^ chu? qua'n tro`n xoe ma('t nhi`n hai phin ca` phe^ -da~ kho^ kie^.t ma` chu*a -du*o*.c nha^'c ra kho?i ly.
Bie^?n! Gio' tu*` bie^?n tho^?i va`o lo^`ng lo^.ng. Gio' xo*'i cho ma(.t nu*o*'c co^`n le^n cuo^`n cuo^.n so'ng. Gio' cu~ng xoa mi.n -di nhu*~ng da^'u cha^n nham nho*? tre^n bo*` ca't. To'c em bay tung. Va` ma('t em va^~n the^'...
Kho^ng vo`ng vo ra`o -do'n nhie^`u, cu~ng kho^ng the^? ne'n lo`ng cha^`m cha^.m the^m mo^.t chu't na`o nu*~a, to^i ca^`m la^'y ba`n tay -dang run le^n nhu* mo^.t bu'p la' cu?a em: "Em! Em -do^`ng y' la`m vo*. to^i nhe'!".


To^i im la(.ng. Ca?m tha^'y hi`nh nhu* mi`nh -da~ cho*` -do*.i gia^y phu't na`y tu*` ha`ng nga`n na(m tru*o*'c. Nhu*ng to^i 25 tuo^?i, kho^ng co`n la` ca'i tuo^?i -du*a ti`nh ye^u ra la`m phe'p thu*?, la.i ca`ng kho^ng pha?i lu'c la^'y ti`nh ye^u la`m tro` cho*i. Chu'ng to^i hie^?u nhau qu'a ma^'t ro^`i, hie^?u ca? nhu*~ng -die^`u le~ ra kho^ng ne^n bie^'t. May ma('n hay la` bi ki.ch? To^i de` da(.t ho?i anh: "Co' sao kho^ng?". Anh mi'm mo^i, nga^?ng cao -da^`u: "Kho^ng sao ca?. Qu'a khu*' -do*n thua^`n chi? la` chuye^.n -da~ qua!". To^i tha^`m ca?m o*n anh.
Va^.y ma` ho^m nay, bo^~ng nhie^n anh kho'c...


Va^ng, em se~ la` vo*. to^i! Nhu*ng to^i va^~n nha^.n ra -do^i lu'c em co`n ngo^`i tha^~n tho*`, -do^i lu'c ca^u chuye^.n em -dang ke^? giu*~a chu*`ng bo^~ng du*`ng la.i -do^.t ngo^.t. Ta.i sao? Em so*. -du.ng va`o ve^'t thu*o*ng xu*a cu~ cu?a to^i cha(ng? Hay em so*. mo^.t tra'i tim o*? no*i xa xo^i na`o -do' se~ cha.nh buo^`n? To^i bie^'t em -da~ da'n ki'n nhu*~ng thu* tu*` cu?a ngu*o*`i ta. To^i kho6ng muo^'n em -do.c la.i, cu~ng kho^ng muo^'n em tie^'p tu.c vie^'t nha^.t ky'. Nhu*ng du` to^i co' i'ch ky? -de^'n to^.t cu`ng cha(ng nu*~a, thi` nhu*~ng hi`nh a?nh -do' va^~n so^'ng nguye^n la`nh o*? mo^.t go'c ta^m ho^`n em.
To^i cu*' tu*o*?ng tu*o*.ng ba^y gio*` ne^'u quay -du*o*.c tho*`i gian ngu*o*.c tro*? la.i ca'i thu*o*? xa xo^i a^'y, thi` ngu*o*`i em cho.n bie^'t -da^u va^~n chi? la` Bie^n chu*' kho^ng pha?i to^i. Buo^`n la('m! Em chu*a he^` mo^.t la^`n go.i to^i la` ti`nh ye^u cu?a em nhu* em -da~ tu*`ng go.i ngu*o*`i ta. Em chi? co' mo^.t t`inh ye^u duy nha^'t va` Bie^n -da~ -de^'n la^'y -di tru*o*'c to^i ro^`i, pha?i kho^ng em?


Anh na('m la^'y hai vai to^i la('c tha^.t ma.nh nhu* muo^'n la`m ba^.t tung ra nhu*~ng ca^u tra? lo*`i trong va`nh mo^i ca^m ni'n cu?a to^i. To^i kho^ng kho'c! KHo^ng nhi`n va`o anh. To^i nhi`n sa^u ra phi'a sau vai anh. O*? -do' hi`nh nhu* co' mo^.t ca'i gi` -dang ra.n vo*~. Chao o^i, le~ na`o anh kho^ng hie^?u! Ca'i nga`y to^i ye^u Bie^n -da~ xa la('m ro^`i. To^i go.i la` nga`y xu*a ro^`i, va` mie^.t ma`i -di suo^'t na(m, qua ma^'y nga`n ca^y so^' -de^? tra'nh no'. To^i kho^ng luye^'n tie^'c, kho^ng to^n tho*`, nhu*ng to^i bie^'t mi`nh kho^ng -du? su*'c gie^'t che^'t ta^'t ca? nhu*~ng ky? nie^.m -da~ tu*`ng co'. To^i nho^'t ki'n no' la.i va` do^~ da`nh cho no' ngu? ye^n. Anh -du*`ng cha.m va`o, nho*~ no' cu*.a mi`nh thu*'c da^.y. Co' le~ trong mo^.t lu'c na`o -do', o*? mo^.t co*n mo* na`o -do', to^i -da~ vo^ ti`nh ga(.p la.i ngu*o*`i ta. To^i muo^'n bie^'t ba^y gio*` ngu*o*`i ta ra sao. Kho^ng pha?i -de^? tie^'p tu.c ba('t -da^`u, ma` chi? -de^? to^i -dong -de^'m la.i xem nhu*`ng -die^`u mi`nh -da~ ma^'t thu*.c ra lo*'n -de^'n mu*'c na`o. Va^.y tho^i.
Anh -du*`ng mang ra so sa'nh. Mo.i su*. so sa'nh se~ -de^`u kha^.p khie^~ng. To^i kho^ng go.i anh la` ti`nh ye^u, bo*?i to^i bie^'t y' nghi~a cu?a anh -do^'i vo*'i cuo^.c -do*`i to^i co`n lo*'n ho*n nhu* the^'. Nhu*~ng nga`y anh -di xa, du` co' xem -do^`ng ho^` -de^'n ca? nga`n la^`n cha(ng nu*~a, to^i cu~ng cha(?ng tin -du*o*.c kho^ng co' anh va^~n chi? la` hai mu*o*i tu* gio*`. Anh a.!


To^i bie^'t em co' ye^u to^i. Nhu*ng khi -da.t -du*o*.c em, thi` to^i bo^~ng hie^?u ra ra(`ng em la` no*i kho^ng bao gio*` -de^'n -du*o*.c. -Do^i khi, to^i co^' ti`nh a'c nghie^.t vo*'i em mo^.t chu't, cha(?ng pha?i vi` to^i nha^~n ta^m -da^u, to^i chi? co' mo^.t mong muo^'n sao cho ve^'t ha(`n cu?a to^i trong em sa^u ho*n nu*~a, -de^? em kho^ng co' gia^y phu't na`o que^n -du*o*.c to^i.
Vu`ng tro*`i phu*o*ng Nam me^nh mang na('ng va` gio'. Va^.y ma` mo^~i -do^.-do^ng ve^`, sao em va^~n co`n tha^~n tho*` nho*' mo^.t la^`n gio' heo may, nho*' ca'i la.nh mu`a -do^ng xu*' Ba('c? Pha?i cha(ng, vi` nga`y xu*a vo*'i ca'i re't te^ ta'i -do' em -da~ trong mo^.t vo`ng tay ra^'t a^'m cu?a ngu*o*`i ta? Nhu*~ng ba`i tho* em vie^'t, nhu*~ng nha^n va^.t trong truye^.n nga('n cu?a em lu'c na`o cu~ng vu*o*ng va^'n mo^.t no^~i buo^`n hoa`i co^?. Trong ca'i -da^`u be' nho? xinh xa('n, em chu*a bao gio*` ngo*'t suy nghi~, trong gia^'c ngu? cha(?ng lu'c na`o -du*`ng mo^.ng mi.. Va` tim em va^~n -da^.p. Nhu*ng nhi.p -da^.p -do' co' co`n nhi.p na`o da`nh cho ngu*o*`i ta kho^ng em?
To^i -da~ gi`n giu*~ nu*o*'c ma('t trong veo cu?a em, na^ng niu nu. ho^n say -da('m em da`nh cho to^i. Nhu*ng to^i kho^ng kho?i cha.nh lo`ng. Nu. ho^n cu?a em nga`y xu*a co' ngo.t nga`o kho^ng? Gio.t nu*o*'c ma('t em -da~ kho'c vi` ngu*o*`i ta co' ma(.n kho^ng?


Sao anh cu*' ho?i to^i nhu*~ng ca^u ho?i buo^`n nhu* the^'? Mo^'i ti`nh -da^`u kho^ng tha`nh -da~ la` ma^'t ma't, nhu*~ng ma^'t ma't to^i kho^ng coi la` va(.t va~nh. Nhu*ng to^i ta^.p -du*o*.c ro^`i ca'i ca'ch du*?ng du*ng vo*'i no^~i -dau cu?a chi'nh mi`nh. Va` coi -do' la` ba`i ho.c, la` ha`nh trang -de^? to^i bu*o*'c va`o -do*`i. Anh bie^'t -da^'y, kho^ng co' go^'c la`m sao co' -du*o*.c ngo.n, kho^ng co' hoa la`m sao -da^.u -du*o*.c qua?. To^i co' lo^~i cha(?ng da`nh cho anh la`n hu*o*ng -da^`u tie^n, thi` anh o*i, to^i se~ da`nh tro.n cho anh vi. ngo.t cu?a tra'i chi'n, nuo^i du*o*~ng cho anh ha.t cha('c -de^? anh gieo ma^`m -do*`i sau. Pha?i -di qua he^'t mu`a -do^ng thi` mo*'i -de^'n mu`a sua^n, na`o co' ca^`n ai xua -duo^?i, quy lua^.t muo^n -do*`i la` the^' ro^`i ma`.
Anh va^~n luo^n tu*. vo` xe' trong no^`i -dau kho^? -de^'n cu`ng cu*.c. Ho'a ra, nhu*~ng y' nghi~ -do' -da~ o*? sa(~n trong anh nhu* mo^.t con sa^u na(`m trong ke'n chi? chu*.c no*? ra tha`nh bu*o*'m. Khi anh ti?nh ta'o -du? su*'c ke^`m ne'n thi` anh mo*'i -de^? no' buo^.t ra kho?i mo^i. Ma` khi -da~ buo^.t ra kho?i mo^i thi` kho^ng the^? na`o giu*~ la.i -du*o*.c.


Che gia^'u la`m gi` nu*~a, to^i -de^? ma(.c cho su*. nghi ngo*` ba`o mo`n ve? kie^u ha~nh cu?a to^i. Mo^~i ca^u ho?i nhu* mo^.t con so'ng, vo^~ -da^.p ma~i trong lo`ng, la`m xo'i lo*~ su*. bi`nh ye^n vo^'n co'. Co`n em cu*' mang ca?m gia'c -dang co' lo^~i,so*. se^.t nhi`n to^i ba(`ng a'nh ma('t cu?a tu` nha^n nhi`n cai ngu.c. Em ca`ng ne'n mi`nh la.i ca`ng hay nga^.p ngu*`ng tru*o*'c ca^u ho?i cu?a to^i. Em de^.t cho mi`nh mo^.t ca'i to* da`y va` tu*. nho^'t ke.t trong -do', kho^ng the^? tro*? la.i la` em ho^`n nhie^n cu?a nga`y xu*a -du*o*.c nu*~a.
To^i hoa?ng so*. nghi~ ra(`ng em se~ thay -do^?i ma^'t. Thay -do^?i vi` to^i!


Ma~i lu'c na`y to^i mo*'i kho'c. Gio.t nu*o*'c ma('t no'ng ho^?i ro*'t xuo^'ng xo't bo?ng tay. La` nu*o*'c ma('t thi` bao gio*` cu~ng ma(.n. Du` la` cu?a anh hay la` cu?a to^i, du` cu?a ba^'t cu*' ai, du` kho'c cho ho^m nay, nga`y mai hay nga`y xu*a, du` la` ta^.p kho'c hay kho'c vi` tho'i quen...bao gio*` nu*o*'c ma('t cu~ng va^~n ma(.n mo`i nhu* the^'!
Gia' ma` mo^.t lu'c na`o -do', vo^ ti`nh tho^i, anh bo^~ng nhie^n bie^'t -du*o*.c to^i -da~ ye^u anh nhie^`u -de^'n the^' na`o. To^i tin anh vo^ cu`ng, hy vo.ng va`o anh ra^'t nhie^`u. To^i -da~ tu*`ng -de^? ma^'t anh mo^.t la^`n ro^`i, la`m sao to^i co' the^? chi.u -du*.ng the^m mo^.t la^`n nu*~a. To^i ao u*o*'c mi`nh ru't la.i -du*o*.c nhu*~ng tha'ng na(m tuo^?i tre? -da~ qua, ao u*o*'c va^.y -du*o*.c ca? nhu*~ng tha'ng na(m tuo^?i gia` chu*a -de^'n, ao u*o*'c to^i kho^ng pha?i chi? co' mo^.t cuo^.c -do*`i...to^i se~ co^.ng go'p ta^'t ca? va`o va` trao cho anh.
To^i tha^.t co' lo^~i khi -da~ la`m anh buo^`n -de^'n the^'. Bie^'t la`m sao -du*o*.c, anh -da ca?m qu'a. Cha(?ng le~ ba('t -da^`u vo*'i mo^.t ngu*o*`i -du*`ng co' hie^?u mi`nh nhie^`u qu'a, -du*`ng co' bie^'t mi`nh -da~ tu*`ng -dau kho^? nhu* the^' na`o se~ -do*n gia?n ho*n cha(ng?

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả